industria de la reforma

qio som2bambitorganigcadena valor2

Actualment la immensa majoria de les PIMES tenen greus problemes i lluiten per la seva supervivència, és moment de CANVI PROFUND, i de cerca de MODELS DE NEGOCI de futur, que garanteixin el desenvolupament d’un mercat que o pot créixer i crear riquesa en el sector de la Construcció: EL DE LA REFORMA.

S’estima que l’actual parc de vivenda a Catalunya trigará 12 anys en ser absorbit pel mercat.

estoc de vivenda

Sense una major col·laboració dels diferents professionals no aconseguirem que s’incrementi el VALOR PERCEBUT PEL CLIENT en realitzar les REFORMES.

La cooperació és una de les millors fórmules per al desenvolupament i la millora de la posició competitiva de les PIMES, ja que els permet aprofitar les economies d’escala, sumar sinergies, reduir riscos i costos. L’important per aconseguir una COOPERACIÓ EFICAÇ és TROBAR Als ADEQUATS COMPANYS DE VIATGE, quan a més es donen complementarietats importants i es pot incrementar el valor de la nostra oferta global, la millora del conjunt està garantida.

 Ens constituïm en “Cluster” per actuar en grups d’empreses interrelacionades per una activitat multidisciplinal d’ampli abast: la  Reforma.

Un cluster requereix una concentració geogràfica d’empreses interrelacionades, de proveïdors especialitzats, subministradors de serveis, empreses en indústries relacionades, i associacions i institucions (universitats, associacions sectorials i grups d’empreses). La activitat de la Reforma es troba emmarcada en aquests requeriments, i tant la seva dimensió com la seva  capacitat de generar riquesa i llocs de treball son d’un enorme potencial.

 

El Cluster de la Reforma ha de basar-se en la força del seu “àmbit geogràfic” i en la necessitat de millora dels processos, davant un canvi de cicle econòmic que va cap a reforçar el mercat de la Reforma, i part d’una anterior etapa de creixement de l’Obra Nova, cap a una situació de “mercat madur”, que precisa també d’innovacions en el “procés d’abordar les reformes”.

L’INDUSTRIA DE LA REFORMA

Aquesta activitat avarca multitud de sectors e industries que d’una manero o un altre tenen part mes o menys compromesa i orientada a la reforma:

Arquitectes – Enginyers – Interioristes – Facilities Management – Fabricants –   Distribuïdors – Instal·ladors – Comerços especialitzats – Serveis-

Des de el punt de vista del consum en el tram final de la cadena trobem les xifres que destina les economies familiars a cadascuna d’aquestes àrees.  En el nostre estudi preliminar de CLASTER hem projectant sobre les dades demogràfiques a Catalunya diferents indicadors d’estudis sectorials. Aquest estudi ens marquen les següents   xifres  aproximatives  (xifres de consum en els habitatges residencials, per a clientes particulars):

cifra de negocio