àmbit i orígens

qio som2borganigcadena valor2dades2

El CRC es centra a l’àrea geogràfica de Catalunya i de forma transversal a les diverses indústries, professionals, distribuïdors i  comerços implicats a la REFORMA.

 

MAPA CRC2En aquest àmbit el CRC actua com a generador de mecanismes de coordinació que ajudin a sistematitzar les accions de cooperació empresarial, entre els múltiples agents que aporten valor al sector, i facilitar el desenvolupament d’iniciatives conjuntes de millora competitiva.

La reforma es una activitat extensa on sovint existeix confusió entre conceptes. Per tal de establir un marc clar d’actuació del CRC definim la nostra activitat emmarcada dintre d’un cuadro separadorconcepte ampli que engloba les següents àrees:

REHABILITACIÓREFORMABRICO